• Ajabpur Kalan, Mothorowala Road, Dehradun, Uttarakhand